NÁVRH ROZPOČTU MŠ NA ROK 2017 a ZÁVĚRKA ROKU 2016 JSOU UVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZŘIZOVATELE (důvodem zveřejnění mimo stránky mateřské školy je nízká kapacita vebových stránek).