Vítá Vás Mateřská škola Sibřina

Jsme středně velká školka s kapacitou 103 dětí rozdělených do 5 věkově homogenních tříd - Čarodějové, Vodníci, Kašpárci, Skřítci a Budulínci. Chodí k nám děti nejen ze Sibřiny, ale i z okolních obcí, které školku nemají. Atmosféra naší školky je velmi přátelská, spoustu dětí a rodin se zná  a přátelí i mimo školní prostředí.

Při naší práci dodržujeme několik zásad, které je možné vyjádřit "čtyřmi  R"

 R-espekt, R-adost, R-ovnováha a R-ozvoj:

 1. RESPEKT – respektování individuality každého jedince v mateřské škole - tj. dětí, učitelek i rodičů, respektování jejich každodenních přirozených potřeb a zároveň respekt k nezbytnému školnímu řádu a k pravidlům vzájemného soužití. Vedení dětí k respektování hodnot, na nichž je založena naše společnost

2. RADOST – podporujeme radost ze  spontánní hry a volného pohybu, podílíme se všichni na vytváření radostné atmosféry ve školce, na vstřícném, estetickém, podnětném a hygienicky nezávadném prostředí, ve kterém je radost přebývat

3. ROVNOVÁHA – náš program se snaží najít rovnováhu mezi volností a povinností, činností a odpočinkem a mezi volnou a řízenou činností a z toho vycházíme i při plánování denních aktivit dětí. Školní stravování je vyvážené, tak aby i dětský organismus mohl být v rovnováze.

4. ROZVOJ – rozvíjíme děti po všech stránkách a ve všech oblastech daných RVP PV, děti se rozvíjí především vlastní  činností, prožitkem, experimentováním a celým svým životem.

 

 Aktuální informace ze školky najdete v sekci nástěnka