Zaměstnanci MŠ

 

Ředitelka MŠ

Broncová Martina

Zástupkyně ředitelky

Simona Plašilová

Učitelky

Babková Eliška

Bourdon Andrea

Broncová Martina

Musilová Michaela

Plašilová Simona

Cigleniová Silvia

Procházková Jana

Šterbová Zuzana

Šustrová Lubomíra

Viktorínová Olga

Asistenti pedagoga

Kadlecová Jitka

Řezáčová Ivana

Fraňková Hana- školní asistent

Hospodářka

Junková Petra

Kuchařky

Kymlová Petra

Sommerová Anna

Školnice

Ipriová Darina

Kusková Radomíra

Údržba

Jiří Schiller