https://mssibrinaskolka.rajce.idnes.cz/ - fotografie

OSTROV OBJEVŮ

Ostrov objevů je program, který si na základě různorodých multismyslových aktivit klade za cíl právě správný vývoj mozku dítěte.

Nejlepším obdobím pro tvorbu synapsí během života jedince je období nazývané „windows of oportunity“. Je to kritické období dětského života, kdy je tvorba synapsí v závislosti na zevní stimulaci nejsnadnější a nejrychlejší. Toto období je definováno jako prvních 10 let života dítěte s největším potenciálem okolo prvních 3 let věku dítěte.

Ostrov objevů je unikátní program pro děti, který si na základě různorodých multismyslových aktivit klade za cíl stimulovat správný vývoj mozku dítěte. Zdravý a přirozený vývoj je jako pletení sítě. Čím větší a hustší síť nervových spojů upleteme, tím více informací do ní zachytíme.

Tento program je určen pro nejmenší děti a tak většina aktivit bude realizována u nejmenších dětí ve třídě Budulínků. Začlenění jednotlivých témat bude probíhá v závislosti na ŠVP. Třída má k dispozici a pracuje s různými typy pomůcek.


NTC LEARNING (projekt vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině zvané NIKOLA TESLA CENTRE)

Záměrem tohoto programu je, aby děti v co největší míře dosáhly svých biologických potenciálů. V současné době se stále více mluví o tom, že inteligence nezávisí pouze na počtu nervových buněk (což je dáno geneticky), ale i na spojení mezi těmito buňkami. V předškolním věku se vytváří počet spojení mnohem rychleji než po 7.roce. Cílem programu je rozvoj rozumových schopnotí dětí ve věku 3-7let.

Naše mateřská škola má proškolené pedagogy, kteří budou postupně do naplánovaného programu mateřské školy 1-3x týdně zařazovat další aktivity, většinou v délce 5-10 minut. Jde např. o učení symbolů aut, vlajek států, hry s míčem, zapojení hudby, logické hádanky, slovní hry atd.

Níže uvádíme jeden z příkladů možných aktivit.

PL ZNAČKY AUT logické řady a tvary.pdf (133958)